Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

28. 3. 201112:00

NERV: Pro větší konkurenceschopnost ČR zlepšeme infrastrukturu, instituce a inovace

Zástupci Národní ekonomické rady vlády (NERV) dnes prezentovali doporučení v oblasti zkvalitňování charakteristik podnikání a inovací.

"Jsme zde nepochybně úspěšnou montovnou a masovou výrobnou s velkou logistickou podporou. To je dáno naši strategickou polohou uvnitř Evropy," říká garant pracovní skupiny NERV pro konkurenceschopnost Michal Mejstřík. Ukazuje se, že samotná geografická poloha ČR je při splnění dalších podmínek významným zdrojem mnohdy efektivnějším než daňové úlevy.

Toto odráží především historický vývoj, kdy se v minulosti mnohé exportně velmi úspěšné podniky v ČR z nemalé části staly montovnou bez hlubších inovativních procesů opřenou nejen o relativně nízké jednotkové náklady práce, ale i o unikátní ekonomickou geografii a infrastrukturu.

"Obvyklý předpoklad dodání zde smontovaných/opravených výrobků na české (západní) hranice jsou tři hodiny. Kritickým bodem není jen fyzické, ale i "papírové" odbavení, které musí být opřeno o spolehlivě a pružně fungující instituty celního aj. odbavení po 24 hodin," píše se v kapitole zkvalitňování charakteristik podnikání.

Podle Michala Mejstříka je potřeba aplikovat tzv. strategii 3 I – cesta zlepšené dopravní infrastruktury, zlepšených institucí a inovací. „Je potřeba dobudovat silniční a železniční síť a napojit je na zahraniční dopravní sítě, budovat regionální letiště. Stejně tak má pokračovat rozvoj moderní telekomunikační infrastruktury s napojení na satelitní služby a zrychlit digitalizaci informačních služeb,“ vypočítává doporučení NERV ekonom Mejstřík.Michal Mejstřík

Z hlediska institucí je podle ekonomů podstatné například zefektivnit celnice a nastavit rychlejší procesy odbavování zboží jinak hrozí citelná ztráta stále perspektivních pracovních míst pro nízko- a středněpříjmové skupiny obyvatel ale i nevyužití potenciálu polohové renty.

V neposlední řadě je třeba dále zlepšovat podmínky pro rozvoj široké škály turistických služeb, které vytvořily a budou dále vytvářet velký potenciál nízkopříjmových a středněpříjmových pracovních míst. „Konkurenceschopnost turistiky nesouvisí pouze s pracovními náklady, ale se široce pojatými kulturními předpoklady (údržba památek, konkurenceschopnost filmového průmyslu jako významného kulturně-propagačního nástroje, zdroje zaměstnanosti v řadě unikátních profesí aj.) a aktivní propagací v zahraničí integrovanou s proexportní politikou,“ říká jedno z doporučení NERV pro konkurenceschopnost.

Povaha a rozvinutost výrobců je v ČR na rozdíl od vedoucích států diametrálně odlišná. Zatímco Německo ale i severské státy na svém území s průmyslem propojují vědecká a designová centra, v ČR toto propojení, ale i tato implementačně orientovaná střediska chybí. Navíc i podíl přidané hodnoty vycházející z vědy a výzkumu hovoří jasně v neprospěch ČR. „Zůstáváme tedy převážně závislí na zahraniční podnikavosti,“ upozorňují ekonomové.

Ke zlepšení inovací v České republice je podle NERVu potřeba například revidovat systém hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve výzkumných organizacích a formulovat na to navazující předpis rozdělování institucionálních prostředků na tyto činnosti. Potřeba je také zlepšit právní rámec pro spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a firmami nebo stimulovat nabídku programů vysokých škol a celoživotního vzdělávání v oblasti inovativního „podnikatelství“.

Celé kapitoly 7 a 8 – Zkvalitňování charakteristik podnikání a Inovace ze závěrečné zprávy pracovní skupiny NERV pro konkurenceschopnost a podporu podnikání najdete v připojených dokumentech.