Aktuálně

15. 6. 200916:09

Informace o nasazení sil v zahraničních operacích v roce 2008

Vláda České republiky na svém zasedání 15. června 2009 vzala na vědomí souhrnný materiál o nasazení jednotek Armády České republiky (AČR) v zahraničních operacích v roce 2008.

V roce 2008 bylo v zahraničních operacích a pozorovatelských misích neustále nasazeno na 1000 příslušníků AČR. Dalších 493 vojáků bylo trvale připraveno k nasazení do případných operací Sil rychlé reakce NATO a do operací v rámci Systému pohotovostního ujednání OSN.

Česká republika se v roce 2008 tradičně angažovala na území Kosova. Operace mírových sil KFOR v Kosovu je po operaci ISAF v Afghánistánu druhou největší operací pod vedením NATO. V roce 2008 zde působilo více než 15 000 vojáků z 36 zemí.

Také v roce 2008 byla prioritou NATO mise ISAF v Afghánistánu za aktivní účasti více než 40 zemí světa. K hlavním úkolům patřila podpora místní vládě při zajišťování bezpečného prostředí, podpora mezinárodním vládním a nevládním organizacím a vytváření podmínek pro návrat uprchlíků.

V roce 2008 se ČR aktivně zapojila do obnovy a rekonstrukce země vytvořením vlastního provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v provincii Logar.

V Kábulu pokračovala jednotka AČR v celkovém počtu do 120 osob. Hlavními úkoly byla činnost polní nemocnice, chemické jednotky, výcvik létajícího personálu afghánských sil a asistence při řízení letového provozu na letišti v Kábulu.

V Iráku pokračoval v roce 2008 proces postupného předávání odpovědnosti za bezpečnost země tamním bezpečnostním složkám.

Česká republika vyčleňuje jednotky k účasti v zahraničních operacích k plnění svých mezinárodních závazků a v souladu se svými zahraničně-politickými prioritami, a to na základě rozhodnutí vlády a za souhlasu obou komor PČR.

Příslušníci rezortu Ministerstva obrany svým profesionálním a aktivním přístupem ke všem úkolům v zahraničních misích v roce 2008 významně přispěli k posilování dobrého jména a postavení ČR ve světě.

Text je zkrácenou verzí tiskové zprávy Ministerstva obrany ČR. Celý text je ke stažení v příloze.