Aktuálně

20. 10. 202117:21

Vláda připravila návrh státního rozpočtu pro nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu, snížení cen energií mají ošetřit novely zákonů

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve středu 20. října 2021 návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, který musí předložit nové Poslanecké sněmovně vzešlé z parlamentních voleb. Připravila i novely tří zákonů, jimiž chce snížit negativní dopady dramaticky stoupajících cen energií na koncové odběratele, a projednala i zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rostoucími počty nakažených nemocí covid-19.

Návrh státního rozpočtu na příští rok, jak ho vyjednalo Ministerstvo financí, nadále počítá se schodkem 376,6 miliardy korun. Předpokládané příjmy ministerstvo vyčíslilo na 1 551,1 miliardy korun, výdaje 1 927,7 miliardy korun. Zákonem se musela vláda zabývat znovu, protože předchozí návrh, schválený v souladu se zákonnými lhůtami koncem září, už nemohla projednat končící Poslanecká sněmovna. Do Sněmovny vzešlé z říjnových parlamentních voleb je nutné všechny neprojednané návrhy legislativních změn předložit znovu. Podrobnosti o návrhu rozpočtu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda se také vrátila k projednávání opatření, která mají ulehčit odběratelům energií současnou situaci s dramatickým nárůstem jejich cen. Vláda předloží do Poslanecké sněmovny tři návrhy novel zákonů – zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Vláda v nich navrhuje, aby na dodání elektřiny a plynu bylo namísto základní sazby daně ve výši 21 procent uplatněno osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, aby bylo možné kompenzovat zákazníkům části regulované ceny elektřiny související s provozní podporou obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie a aby na finanční krytí těchto podpůrných opatření bylo možné využít peněžní prostředky z aukcí emisních povolenek. Účinnost novely zákona o DPH vláda požaduje od 1. ledna 2022, změny v daních i ve využívání peněz z emisních povolenek ale podléhají souhlasu Evropské komise.

Vláda projednala také změny v protiepidemických opatřeních, které v souvislosti se sílící vlnou epidemie covid-19 připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Od 25. října bude opět zavedena povinnost používat respirátor ve všech vnitřních prostorech budov včetně pracovišť až na stanovené výjimky. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Od 1. listopadu pak bude platit, že provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven budou mít povinnost kontrolovat OTN, zda má zákazník platný test, očkování či potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Dojde také ke zkrácení doby platnosti testů – antigenní test bude nově platit jen 24 hodin, PCR test 72 hodin. Zároveň ministerstvo rozhodlo omezit úhradu preventivních testů na SARS-CoV-2. Nárok na bezplatné provedení testu (RAT antigenní test jednou za sedm dnů a dva PCR testy za kalendářní měsíc) budou mít nově jen osoby mladší 18 let, osoby, které se kvůli zdravotnímu stavu nemohou podrobit očkování, a osoby, které podstoupily alespoň jednu dávku očkování.

Zároveň se ale zvyšuje věková hranice dětí, které se nemusejí prokazovat OTN, ze šesti na dvanáct let, a pokud se bude jednat o organizovanou sportovní soutěž, zvyšuje se tato věková hranice na 18 let.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-20--rijna-2021-191273/.