Aktuálně

10. 10. 201217:54

Česko a Německo mají zájem na stabilizaci eurozóny

Premiér Petr Nečas se setkal s německým prezidentem Joachimem Gauckem, který dne 10. října přijel na první pracovní návštěvu České republiky.

K hlavním tématům jejich jednání v Lichtenštejnském paláci patřil rozvoj spolupráce a vzájemných vztahů České republiky a Spolkové republiky Německo a aktuální dění v Evropské unii a eurozóně.

Premiér Petr Nečas připomněl provázanost české ekonomiky s ekonomikami zemí eurozóny a zdůraznil zájem České republiky na vyřešení stávajících problémů eura. Uvedl, že vláda České republiky chápe potřebu států užívajících euro přistoupit k větší koordinaci rozpočtových politik a nebude jejich větší integraci bránit. Bude ovšem dbát na to, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu.

Předseda vlády Petr Nečas se ve středu 10. října 2012 setkal s prezidentem Spolkové republiky Německo Joachimem GauckemPředseda české vlády se se spolkovým prezidentem shodl na tom, že obě země se dívají stejně na nutnost konsolidace rozpočtů evropských států. Podle premiéra Petra Nečase je důležité nejen krátit výdaje, ale také činit opatření na zvýšení evropské konkurenceschopnosti a růstu.

Dalšími tématy jednání byly například hospodářské vztahy České republiky se Spolkovou republikou Německo nebo vztahy se spolkovými zeměmi. Německo je pro Českou republiku nejvýznamnější obchodní partner. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi stabilně roste.

Premiér Petr Nečas také ocenil, jak se německý prezident Joachim Gauck postavil k 70. výročí vyhlazení obce Lidice a Ležáky. Prezident zaslal české hlavě státu dopis, ve kterém uvedl, že Němci na tyto masakry nezapomenou, že myšlenka na Lidice a Ležáky jej „naplňuje hlubokým zármutkem a studem“ a „Německo si je vědomo své historické odpovědnosti“.