Národní strategie a akční plány

25. 9. 201212:45

Hodnocení implementace Akčního plánu 2007-2009

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007–2009 (předloženo vládě pro informaci na jednání dne 14. června 2010); knižní publikace ISBN 978-80-7440-043-8 (pdf) a podrobný přehled plnění úkolů (zip - xls).

Hodnocení bylo zpracováno na základě úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ČR č. 845 ze dne 25. července 2007, a také jako úkol č. 26.2 Akčního plánu 2007–2009.

Hodnocení realizoval sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na přelomu let 2009/2010 a účastnily se jej především subjekty odpovědné za implementaci jednotlivých aktivit akčního plánu.

Zpráva z hodnocení poskytuje především souhrnné údaje o úrovni implementace Akčního plánu 2007–2009 a jeho jednotlivých oblastí. Obsahuje základní informace o vyhodnocení stavu plnění každé ze 170 aktivit akčního plánu. Ke každé aktivitě jsou uvedeny následující informace: i) zda aktivita byla splněna, ii) jak byla (s)plněna, iii) jaké byly potíže při její realizaci a iv) stručný popis stavu, který se realizací aktivity dosáhl, v) jestli se dosáhly nějaké alternativní/neplánované výsledky z realizace aktivity. Tam kde to bylo možné jsou připojeny i konkrétní výstupy z realizace aktivit akčního plánu. Celkové hodnocení akčního plánu včetně přiložených výstupů naleznete v zip dokumentu.

V roce 2011 byla připravena  zkrácená verze této zprávy jako knižní publikace a následně bylo rozhodnuto, že publikace bude vydána pouze v elektronické podobě. Elektronická publikace Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007 - 2009 byla zveřejněna v březnu 2012.

Návod pro práci s připojeným dokumentem (zip)

Složku si stáhněte a uložte ve svém počítači. Extrahujte složku a otevřete ji. Otevřete si dokument ve formátu xls s nazvem "Akcni plan 2007 2009 hodnoceni implementace". V tomto dokumentu, ve sloupci "Skutečně poskytnutá data k indikátorům/ukazatelům plnění aktivity" jsou aktivní odkazy na dokumenty, které jste si uložili v této zazipované složce; kliknutím na odkaz se vybraný dokument otevře. Ve sloupci "Odkaz na zveřejněné výsledky aktivity" jsou aktivní odkazy na výsledky, které jsou ve veřejně přístupných zdrojích.