Úřední deska Etické komise České republiky

20. 6. 201211:23

Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Dne 17. listopadu 2011 vešel v platnost zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, jímž byla Etické komise České rapubliky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu zřízena a kterým se řídí.