Tiskové konference

2. 5. 201210:58

Tiskový brífink u příležitosti uvedení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy do funkce, 2. května 2012

Kateřina Savičová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji vám, že jste se zúčastnili dnešního brífinku, v rámci kterého si vám dovoluji představit nového ministra školství, pana Petra Fialu. Nyní bych předala krátce slovo panu premiérovi a potom vás přivítá pan profesor Fiala.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Pan prezident dnes jmenoval ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na můj návrh pana profesora Petra Fialu. Já jsem velmi rád, že jsem ho dnes mohl uvést do úřadu. Jsem přesvědčen, že na tento rezort přichází kvalitní a kompetentní odborník, který se celoživotně věnuje problematice vzdělávání. Vím, že je tady celá řada záležitostí, které se musí řešit poměrně operativně a rychle. Ať se jedná o problematiku čerpání evropských fondů, ať se jedná o problematiku rozpočtovou, ale pak jsou tady samozřejmě koncepční záležitosti, které vyžadují také poměrně rychlé, a řekl bych viditelné tahy. Určitě musíme pokračovat s reformou vysokoškolského vzdělávání a dále nesmíme zapomínat ani na problematiku regionálního školství a další oblasti, které do kompetence tohoto ministerstva patří. Například financování sportu není něco, co by nás mělo nechávat lhostejnými. Takže jsem velice rád, že pan ministr přichází jako člověk, který je do značné míry v problematice tohoto rezortu insiderem a jsem přesvědčen, že se velice kvalitně, rychle a kompetentně chopí funkce a toto ministerstvo pod jeho vedením bude kvalitně a dobře fungovat a já se na tuto spolupráci těším, protože problematika reformy celého vzdělávacího systému patří mezi premiérské priority. Je to jedna z priorit vlády pod mým vedením, takže i toto je velmi podstatné, že pan ministr ve svých krocích bude mít plnou podporu předsedy vlády.

Kateřina Savičová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Děkuji, pane premiére. Předám slovo novému panu ministrovi.

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Děkuji, pane premiére. Dámy a pánové, já jsem se rozhodl přijmout nabídku pana předsedy vlády, abych se stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Já jsem si byl velmi dobře vědom náročnosti tohoto úkolu. Pan premiér mě označil za člověka, který se v oblasti školství pohybuje dlouhodobě a který této oblasti rozumí, ale právě to, že jsem v této budově strávil mnoho hodin a dní na různých jednáních, tak mě to vede k tomu, že jsem si velmi dobře vědom problému, před kterým naše školství stojí. Já opravdu nemohu slíbit žádné zázraky. Já jsem si také dobře všiml toho, s jakými očekáváními je moje jmenování přijato. Mě to velmi těší, současně mě to velmi zavazuje. Jsem realista. Budu se snažit udělat všechno proto, abychom o školství rozhodovali nejkompetentněji, abychom vytvářeli podmínky pro učitele a studenty, aby se vzdělávací proces mohl realizovat co nejlépe. Je tu řada aktuálních problémů, se kterými se musíme nějak vyrovnávat. Je tu aktuální problém vázání finančních prostředků ve výši 2,5 miliardy korun, který má dopad také na platy učitelů v regionálním školství. Je zde otázka, kterou také musíme rychle vyřešit, a to je otázka efektivního čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. Je zde nedokončená reforma systému terciárního vzdělávání a celá řada dalších věcí. Já se chci všem těmto otázkám věnovat velmi brzy, ale mým prvním cílem je samozřejmě detailně se seznámit s rezortem, s jeho vnitřními agendami a to chci udělat v nejbližších dnech. Mluvit se svými spolupracovníky, ale mluvit také s klíčovými aktéry vzdělávacího procesu v České republice a na základě těchto rozhovorů začít činit rozhodnutí, která budou ku prospěchu naší vzdělanosti a také samozřejmě sportu. Dnešní den není náročný jenom pro mě. Jak všichni dobře víte, tak dnes byla zahájena první fáze státních maturit, takže je zde spousta lidí, kteří prožívají tento den podobně obtížně jako já. Tak já bych chtěl všem, kteří letos maturují, popřát, ať maturitní zkoušku složí co nejlépe a dovolil bych si i sobě popřát, abych také já v této zkoušce uspěl.

Kateřina Savičová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Já děkuji panu ministrovi a nyní požádám o dotazy.

ČTK: Já bych se chtěla zeptat. Vy jako nestraník, jakou si myslíte, že budete mít politickou podporu v takových těch hodně politických otázkách? Ať už se to týká rozpočtu, reforem, reformních zákonů, školného.

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Moje původní profese, které se hrozně rád věnuji, je politologie. Takže já jsem si dobře vědom všech výhod a nevýhod nestranického ministra. Nikdy bych tuto funkci nepřijal, kdyby mi pan premiér neslíbil podporu, a jsem také velmi rád, že ta moje kandidatura se setkala s podporou všech koaličních stran. Takže doufám, že z toho, že přicházím na ministerstvo jako odborník a ne jako člen politické strany, že z toho nebude mít rezort školství žádné nevýhody.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych jenom doplnil, že pan ministr není nominantem žádné z koaličních politických stran, je osobním nominantem předsedy vlády a má samozřejmě plnou podporu u mě jako předsedy vlády ve svých krocích, které v rámci rezortu vykoná.

Právo, Martínek: Jaký je váš názor na zápisné na vysokých školách?

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Určitě znáte moje veřejná prohlášení z mých předcházejících funkcí. Já dlouhodobě říkám, že nějaká forma spoluúčasti studentů je nezbytná. To není nějaký ideový důvod, prostě souvisí to s vývojem vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě. My musíme hledat cesty, které jsou vhodné a únosné. Zápisné má jakousi regulační funkci, je to forma nějakého spíše technického poplatku. Není to školné v tom pravém slova smyslu, ale já u všech kroků, které v tomto směru budu konat, nebo budu podporovat, tak budu dbát na to, aby žádný poplatek nepředstavoval vůbec žádnou překážku ve studiu. To mi připadá vždycky velmi důležité.

Česká televize, Vladimír Keblůšek: Já jsem se chtěl zeptat, mluvil jste tady o tom vázání 2,5 miliardy, že část jde na mzdy i učitelům. Měl byste pro ně tady nějaký první vzkaz, jakým způsobem to chcete řešit, jestli máte nějaký návrh řešení, nebo jak budete dál pokračovat v tom, aby ty platy učitelů už dále neklesaly? Děkuji

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Toto rozhodnutí bylo přijato před mým nástupem do funkce a samozřejmě já nejsem rád, že existuje zde nějaké opatření, které má dopad na platy učitelů v regionálním školství. Já se samozřejmě budu snažit nacházet nějaká řešení. Nevím, jestli je vůbec možné v tomto roce s něčím takovým počítat. My se už teď nicméně musíme soustředit na přípravy rozpočtu pro rok 2013 a snažit se, aby učitelé jak v oblasti regionálního školství, tak na vysokých školách, měli dostatečně dobré podmínky pro svou práci i za určitých podmínek finančních.

Kateřina Savičová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Já děkuji. Já bych nyní dala poslední dotaz, protože pan ministr je jednak časově zaneprázdněn, ale samozřejmě se musí více seznámit s rezortem, takže prosím tedy.

TV Prima, Jakub Weinlich: Já jsem se chtěl zeptat na rozhodnutí o právech v Plzni. Už máte nějaký termín, do kdy byste chtěl rozhodnutí? Máte nějaký termín? Popřípadě jakým směrem se budete rozhodovat? Děkuji.

Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Rozhodnutí o právech v Plzni je samozřejmě složité a v tuto chvíli zde asi neexistuje žádné úplně dobré řešení. Já se chci v nejbližší době setkat jak s vedením Západočeské univerzity, tak s předsedkyní akreditační komise a pokusit se najít nějakou cestu, nějaké řešení, které nepoškodí studenty a současně povede k zajištění kvality na vysokých školách.

Kateřina Savičová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Takže já děkuji. Děkuji panu premiérovi, děkuji novému panu ministrovi, panu profesoru Fialovi. I vám, dámy a pánové, děkuji za váš čas.

Zdroj nahrávky: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy