Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201216:02

č.j. 6265/2012-OHS

dodávky kancelářských potřeb

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč OBZOR, výrobní družstvo invalidů
Datum uzavření smlouvy 30.3.2012
Cena zakázky 495 000 Kč bez DPH