Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201211:45

č.j. 4985/2012-OIT

Smlouva o poskytování datových a hlasových služeb

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s.
Datum uzavření smlouvy 26.3.2012
Cena zakázky 571 560 Kč bez DPH