Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201214:57

č.j. 4861-6/2012-OHS

oprava elektroinstalace v objektu Vladislavova 4, Praha 1

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na stavební práce
Vybraný uchazeč Elektromontáže Štěpnička s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 30.3.2012
Cena zakázky 450 600 Kč bez DPH