Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201212:13

č.j. 4861-5/2012-OHS

dodávka květin, rostlin a zahradnického materiálu

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč TULIPA PRAHA s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 29.3.2012
Cena zakázky 495 000 Kč bez DPH