Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201211:34

č.j. 4861-2/2012-OHS

Dodávky nábytku Strakova akademie a Kramářova vila

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Miloslav Říha - Nábytek Říha
Datum uzavření smlouvy 30.3.2012
Cena zakázky 1 900 000 Kč bez DPH