20. 3. 201218:17

MŽP: 1. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Termín předložení do LRV: 03.12 Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Stanovisko Komise RIA (15.6. 2012)

 Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 15. června 2012, na kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska.