Záznamy z jednání

16. 3. 200614:40

Záznam z 10. schůze BRS konané dne 8. 11. 2005

(přijata usnesení č. 84 - 95)

B E Z P E Č N O S T N Í   R A D A   S T Á T U

ZÁZNAM 

Z JEDNÁNÍ SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 8. listopadu 2005

(10. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a informace o bezpečnostních opatřeních přijímaných v České republice v souvislosti s bojem proti terorismu 

BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany, ministrem vnitra a náměstkem ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) a přijala

u s n e s e n í    č. 84.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

2. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í    č. 85.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

3. Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí  a přijala

u s n e s e n í    č. 86.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

4. Koncepce mobilizace ozbrojených sil ČR

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 87.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

5. Výroční zpráva České republiky o exportu vojenského materiálu podle článku 8 operativních ustanovení Kodexu EU

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í    č. 88.

8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

6. Zpráva o fungování národního kontrolního režimu nakládání s rizikovými materiály

Materiál byl stažen z programu.

7. Návrh rozšíření mandátu meziresortní pracovní skupiny pro licenční řízení

Materiál byl stažen z programu.

8. Implementace navigačního systému Galileo v podmínkách České republiky

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

u s n e s e n í    č. 89.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

9. Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu komplexního materiálu k připravenosti zdravotnických zařízení na činnost při přijímání osob postižených možným teroristickým útokem

Materiál byl stažen z programu.

10. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2006 - 2008

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 90.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

11. Různé.

a) Informace o nové právní úpravě ochrany utajovaných informací  a  bezpečnostní způsobilosti

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

u s n e s e n í    č. 91.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

b) Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky  

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í    č. 92.

Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

c) Návrh změny Statutu Společné zpravodajské skupiny 

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra  a přijala

u s n e s e n í    č. 93.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

d) Informace o problematice ptačí chřipky v České republice

BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í    č. 94.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

e) Informace o výstavbě společného bojového uskupení Battlegroup

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 95.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

 1. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajůk aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 20. a 21. října 2005