Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

13. 1. 201215:10

č.j. 19767/11-OTI

Zveřejnění podrobnějších informací o obsahu sociální reformy

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor tiskový a styku s veřejností
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč MAFRA, a.s.
BORGIS, a.s.
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Datum uzavření smlouvy 6.1.2012
Cena zakázky 1 570 580 Kč bez DPH