Tiskové zprávy

11. 1. 201213:11

Výsledky jednání vlády, 11. ledna 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
  č.j. 1135/11 - bod 2 schůze vlády 4.1.2012
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012
  č.j. 1322/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011
  č.j. 7/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republice
  č.j. 1372/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2012 - 2013
  č.j. 1371/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 6. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
  č.j. 1337/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

 7. Informace o stavu Programu Zelená úsporám
  č.j. 1299/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila navýšení limitu.

 8. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven
  č.j. 14/12
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012
  č.j. 13/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

 1. Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
  č.j. 973/11 - bod 12 schůze vlády 19.10.2011
  Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočty
  č.j. 32/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Průběžné plnění opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání
  č.j. 12/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR a Akční plán pro období 2011 - 13
  č.j. 1364/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Změna usnesení vlády ze dne 2. 11. 2011 č. 797, o bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové
  č.j. 18/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na jmenování profesorů
  č.j. 17/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
  č.j. 4/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2009 č. 1191, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
  č.j. 27/12
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republiky
  č.j. 1369/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 2. Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR
  č.j. 1366/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 3. Informace o pokroku v OP VK na základě usnesení vlády č. 556/2011 (k 30.11.2011)
  č.j. 1363/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 4. Informace k Zelené knize modernizace směrnice o odborných kvalifikacích a harmonogram dalšího postupu projednávání
  č.j. 1/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 5. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍPRAVNÉ FÁZE NAPIV ROK 2011
  č.j. 10/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 6. Desegregace romských dětí, žáků a studentů ve vzdělávání Zpráva o pokroku v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011
  č.j. 6/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 7. Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu
  č.j. 5/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 8. Zpráva o průběhu a výsledcích maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2011
  č.j. 16/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 9. Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajů
  č.j. 3/12
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Zpráva o vyhodnocení plnění usnesení vlády č. 465/2010 za rok 2010
  č.j. 1365/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 11. Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/28 "Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů"
  č.j. 1368/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 12. Zpráva o dosavadním průběhu výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva
  č.j. 23/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 13. Informace o ověření vztahů Skupiny ČEZ vůči Škoda Power, sro.
  č.j. 33/12
  Předkládá: ministr financí
 14. Informace o smlouvě č. 112800451 „Generální opravy vrtulníků Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24/35“
  č.j. 15/12
  Předkládá: ministr obrany