Aktuálně

21. 7. 201116:40

Premiér podporuje vznik Nejvyšší rady soudnictví

Vláda začala diskutovat se zástupci justice o soudcovské samosprávě.

Historicky poprvé se sešli zástupci vlády a justice nad návrhem vzniku zcela nového orgánu českého soudnictví, který dosud v České republice chybí. Zatímco moc zákonodárnou reprezentuje parlament a exekutivní moc vláda, soudci nemají v rámci dělby moci žádný reprezentativní orgán.

„Já bych v tom viděl velice důležitý konzultační orgán, který by mohl navíc přispět k větší kontrole soudů a k tomu, aby se posílil pocit, že u soudů jsou práva občanů chráněna,“ řekl po jednání předseda vlády Petr Nečas. Podle něj je vznik Nejvyšší rady soudnictví důležitý pro komunikaci mezi vládou, parlamentem a představiteli justice.

„Pokud bude dosaženo politicky prosaditelného stavu, tak by se jednalo skutečně o velmi důležitou platformu, na základě které by mohl běžet dialog mezi představiteli výkonné moci a představiteli soudnictví. Dnes s výjimkou formálních a neformálních setkání ani nemáme možnost vzájemného dialogu,“ dodal premiér.

Moc výkonná a moc zákonodárná spolu standardně komunikují. Je to dané například tím, že je vláda zodpovědná poslanecké sněmovně, zatímco moc soudní je zatím podle premiéra tak trochu „odstrčena stranou“. „Chceme, aby byla skutečně plnohodnotnou součástí těch tří mocí, které tvoří demokratický stát,“ řekl Petr Nečas.

Nejvyšší rada soudnictví by tak mohla spolurozhodovat o jmenování soudců, ustavování do funkcí, přidělování k jednotlivým soudům nebo by poskytovala stanoviska v rozpočtových otázkách. „Je to první základní kámen cesty, na jejímž konci má být Nejvyšší rada soudnictví v tom plnohodnotném smyslu slova. Je to proces, který jsme dnešního dne začali,“ řekla předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.

Podle ministra spravedlnosti taková rada bude velmi silným hráčem na poli personální politiky justice. „Málokterý rozumný ministr opomine stanovisko takto významného orgánu a půjde proti němu,“ řekl Jiří Pospíšil.

Ministerstvo spravedlnosti připraví v řádech týdnů konkrétní podobu samostatného zákona, který by řešil všechny otázky, které diskutovali zástupci justice s premiérem a ministrem spravedlnosti. Během podzimu budou jednání pokračovat.