Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

30. 6. 201113:14

Veřejná zakázka malého rozsahu - Sanace objektu Sezimovo Ústí

 Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Sanace objektu Sezimovo Ústí.


Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči ve výzvě, která je přiložena k této zprávě. Přílohy je možno vyžádat u kontaktní osoby uvedené v čl. I bodu 5 této výzvy a to v termínu do 11.7.2011.
Termín pro doručení nabídek je stanoven na 20.7.2011 ve 12.00 hodin.