Archiv zpráv minulých vlád

4. 4. 201111:00

Projev předsedy vlády Petra Nečase na konferenci ISSS 2011 v Hradci Králové

Vážený pane místopředsedo Senátu, vážení členové vlády, vážení reprezentanti veřejné správy, vážení hosté!

Je to jen několik dní, kdy Národní ekonomická rada vlády dokončila dokument s názvem Rámec strategie konkurenceschopnosti. Tento dokument představuje analytický rozbor základních cenových i necenových faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují pozici České republiky ve srovnání s jinými státy. Cílem této analýzy je navrhnout ve vybraných ovlivnitelných faktorech, kde zaostáváme za vyspělými zeměmi, konkrétní opatření ke zlepšení stávajícího stavu.

Dovolte mi, abych zmínil dva faktory, které jsou podle mého názoru klíčové a které by měly zaznít právě dnes na tomto fóru.

Ne náhodou se v pyramidě konkurenceschopnosti, která byla vytvořena autorským týmem Institutu ekonomických studií, objevují mnou vybrané faktory v samých základech, resp. v samém jádru klíčových faktorů. Jen pro upřesnění schématu dodám, že čím tmavější modrá, tím horší výsledek ve srovnání s ostatními státy, naopak bílá znamená téměř absolutní konkurenceschopnost s těmi nejvyspělejšími.

Paradoxně tedy platí, že v oblasti vyššího vzdělání a výcviku i v oblasti vlastních inovací jsme konkurenceschopní, ale absolutní nekonkurenceschopnost v oblasti Institucí, a také v oblasti technologické připravenosti, nás vrhá hluboko do skupiny nejhorších, až na 139. místo podle srovnání Světového ekonomického fóra.

Ano, právě dnes bych chtěl na tomto místě podtrhnout, že z této analýzy jednoznačně vyplývá, že v oblasti fungování veřejné správy, v oblasti fungování Institucí nejsme konkurenceschopní.

S tím jednoznačně souvisí i malá konkurenceschopnost v oblasti technologické připravenosti zejména na straně veřejné správy. To prosím není kritika kohokoli v rámci české veřejné správy, protože vím, že na všech úrovních veřejné správy najdeme poctivé, pracovité a profesionálně zdatné reprezentanty veřejné správy, kteří se však pohybují v netransparentním, nepředvídatelném, legislativně nepřehledném a neefektivním prostředí. A to nás ve srovnání s ostatními státy vrhá do kategorie „nekonkurenceschopní“.Projev předsedy vlády Petra Nečase na konferenci ISSS 2011 v Hradci Králové

Dokument NERVu přináší konkrétní popis, co nám schází, a také co musíme udělat proto, abychom tento stav zlepšili. Protože z konstrukce pyramidy je zřejmé, že pokud právě v těchto oblastech nezměníme podstatným způsobem klíčové parametry, těžko můžeme věřit tomu, že stavba naší konkurenceschopnosti bude stabilní, pevná a dlouhodobá. Těžko můžeme věřit tomu, že se naše umístění změní, když se faktory vzájemně ovlivňují a vyvažují. Ano, pokud nezměníme promyšleně a rychle klíčové parametry v základu a jádru pyramidy, v oblasti veřejné správy a využívání moderních technologií, nemůžeme být a nebudeme v dnešním světě konkurenceschopní.

Dovolte mi teď úvahu ne, co nám schází, ale proč nám to schází. Možná lépe řečeno, co musíme udělat proto, abychom byli úspěšní.

Jednou větou: Dotahujme věci do konce!

Má někdo v tomto sále pocit, že byla dotažena do konce reforma veřejné správy? Že všechny kompetence, které měly být už dávno decentralizovány, byly decentralizovány, a naopak kompetence, které se měly zkoncentrovat, jsou zkoncentrovány? To přece jednoznačně souvisí s fungováním institucí, s fungováním státu, s fungováním veřejné správy. Ano, dotahujme věci do konce. V zájmu konkurenceschopnosti naší země, v zájmu dobré a efektivní služby, kterou má veřejná správa poskytovat svým občanům.

Má někdo v tomto sále pocit, že eGON – symbol českého eGovernmentu, roste a dýchá tak, jak se plánovalo? Máte také jako já pocit, že jsme opět zůstali někde na půl cesty? Že máme, především díky Vám milé starostky a starostové, jedinečnou a funkční síť Czech POINTů, ale že služeb by na nich mohlo být poskytováno víc, aby stát byl blíže občanům? Že máme, především díky vám, jedinečný a funkční systém datových schránek, ale že držitelů schránek by mohlo být podstatně víc, abychom doručovali důležité věci průkazně, rychle a levně? Že nemáme stále základní registry, které úředníkům i občanům ušetří čas nervy a peníze, ale že se to nějak divně protahuje?

Dotahujme věci do konce. V zájmu úcty k naší práci, v zájmu maximální efektivity vynaložených finančních prostředků z českých veřejných rozpočtů i evropských fondů.

K tomu, abychom dotahovali věci do konce, ale potřebujeme velkou míru shody, odpovědnosti a vzájemného respektu. Žádná z těchto změn, žádná z těchto institucionálních, procesních a technologických reforem se nedá stihnout během jednoho funkčního období vlády. Myslím, že i Vy sami nejlépe víte, co jste schopni během jednoho volebního období stihnout.

Ano, volám po nejvyšší možné míře politické shody, odpovědnosti a respektu u klíčových změn - reforem, které musí náš stát, naše veřejná správa, naše veřejné finance vykonat. V zájmu budoucnosti našeho státu, budoucnosti našich dětí.

Vážené starostky, vážení starostové, vážení hejtmani, vážení představitelé veřejné správy. Stojíme na křižovatce. Pokud nebudeme schopni v krátkém čase změnit klíčové faktory konkurenceschopnosti, budeme se propadat ve srovnání s ostatními státy světa. Ano. Naše veřejná správa je relativně stabilní a může takto fungovat ještě mnoho a mnoho let. Jen ostatní kolem nás už uvažují jinak. Moderní technologie vytváří obrovské příležitosti pro změnu způsobu poskytování služeb státu, služeb veřejné správy občanům a firmám. To, co jsme si nikdy nedokázali představit, je dnes realitou.

K realizaci nutných změn a opatření, které zmínil NERV, však potřebujeme elementární politickou shodu a vůli dotahovat věci do konce. Osobně jsem připraven obojí prosazovat a vytvářet podmínky pro naplňování těchto dvou podmínek nutných nikoli však postačujících. I to je důvod, proč jsme znovu restartovali meziresortní, odbornou a politickou diskusi v rámci Rady vlády dnes již pro konkurenceschopnost a informační společnost. Tato platforma založená na vertikální i horizontální koordinaci je nezbytnou součástí našeho budoucího úspěchu.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám všem úspěšnou konferenci.