Aktuálně

24. 2. 201111:50

Malá důchodová reforma nesáhne na penze nejnižším příjmovým skupinám

Vláda schválením novely zákona reaguje na nález Ústavního soudu.

Nová konstrukce stanovení výpočtového základu zvyšuje u pojištěnců s vysokými příjmy náhradový poměr, respektive výši jejich důchodu. Základ pro výpočet starobního důchodu se změní z trojnásobku průměrné mzdy na čtyřnásobek.

Hodnotím to jako velmi vstřícný krok jednak vzhledem k sociálním partnerům na základě diskuse na tripartitě, ale také vstřícný krok vůči politické opozici, jejímž stanoviskem bylo, aby stropy na sociálním pojištění byly vyšší než trojnásobek průměrné mzdy,“ řekl k návrhu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

V souvislosti s řešením dopadů nálezu Ústavního soudu se navrhují další dílčí parametrické změny základního důchodového pojištění, které mají přispět ke zlepšení finanční udržitelnosti současného důchodového systému anebo k zpřesnění současné právní úpravy,“ řekl premiér Petr Nečas.

Změna má zaručit, aby lidem z nejnižší příjmové skupiny důchody neklesly. Lidé s vyššími příjmy budou na penzích dostávat více. V důsledku zavedených změn bude sice průměrný důchod klesat o zhruba šedesát korun ročně, ale zároveň bude podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka valorizován o přibližně 360 korun za rok.

Málá důchodová reforma nesáhne na penze nejnižším příjmovým skupinám

Vláda již nebude moci zasahovat do výše důchodů

Nově se má změnit i princip valorizace důchodů. Ta zaručí, že v budoucnu nedojde k poklesu důchodů. Vládě bude sice odejmuta valorizační pravomoc, ale princip valorizací zůstává zachován podle současného vzorce, jenž se stane automatickým mechanismem zakotveným v zákoně. „Omezuje se prostor vlády, aby například populisticky před volbami zvyšovala penze více než ukládá zákon,“ vysvětlil Petr Nečas.

Princip spočívá ve valorizaci ve výši sta procent hodnoty inflace a jedné třetiny růstu reálných mezd. Důchody se tedy budou zvyšovat ve chvíli, kdy růst indexu spotřebitelských cen společně s třetinou růstu reálných mezd dosáhne v součtu výše dvou procent.

Změna se má dotknout také mechanismu zvyšování věku odchodu do důchodu. Věk odchodu žen do penze by se měl zvyšovat po přechodnou dobu o šest měsíců ročně. Věk odchodu do starobního důchodu by se na základě tohoto systému měl sjednotit v roce 2041.

Důvodem jsou demografické změny. Dlouhodobě se totiž zvyšuje průměrný věk dožití. Předpokládá se tak, že i po roce 2035 bude pokračovat nárůst věku odchodu do důchodu v dosavadním tempu dva měsíce za rok. Tento prvek má podpořit stabilitu důchodového systému. „Pokud má být důchodový systém stabilní, tak průměrná doba pobírání důchodů musí být zachována,“ uvedl ministr Drábek.

Schválená reforma zahrnuje i zpřísnění podmínek, na jejichž základě lze získat vdovský či vdovecký důchod. Návrh ruší vyplácení jednorázové částky, kterou bylo možné dostat v době, kdy nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikal kvůli uzavření nového manželství. Zkrátí se také lhůta, ve které vzniká nárok na opětovný vdovský důchod. Nyní byla doba, ve které vznikal tento nárok, v délce pěti let. Nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011, bude možné uplatnit ve dvouleté lhůtě.