Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 4. 200515:01

Usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2005 č. 275

k Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003