Programy zasedání a výsledky

11. 11. 20108:51

Program 66. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 11. listopadu 2010


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 974/10.

     LRV projednávání návrhu přerušila. Přepracovaný návrh bude projednán na zasedání LRV za měsíc, pokud bude včas předložen Ministerstvem financí. 


 2. Návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu kazetové munice a o jejím zničení (předkládá ministr obrany Alexandr Vondra) - č.j. 1050/10.

    LRV projednávání návrhu zákona přerušila s tím, že dopracovaný návrh bude projednán na zasedání LRV za 14 dnů. 

 

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 1020/10.

    LRV vzala na vědomí, že předkladatel vzal návrh zpět.