Tiskové konference

23. 8. 201015:57

Tiskový brífink premiéra a předsedy ČMKOS Zavadila, 23. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, vítejte na krátkém brífinku po jednání předsedy vlády České republiky Petra Nečase s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavem Zavadilem. Pane premiére, vaše slovo na úvod.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme měli s panem předsedou několikeré setkání, minimálně od voleb, které proběhlo, teď mi šeptá pan předseda, že třetí, čili se nejedná o průlomovou záležitost, ale přesto, vzhledem k tomu, že vláda dostala důvěru Poslanecké sněmovny, tak jsme si chtěli vyjasnit některé komunikační parametry. Já bych tady chtěl říci, že máme zájem na dialogu s představiteli odborových svazů, nejenom v rámci tripartity, která začne standardně pracovat a začne pracovat napřed její předsednictvo, které potom určí program jednotlivých jednání tripartity, ale i na základě bilaterálních jednáních s představiteli odborových svazů. Je tady celá řada otázek, kde se samozřejmě můžeme lišit, ale kde považuji za přirozené, že tyto záležitosti jsou s představiteli odborů diskutovány počínaje pracovněprávními otázkami, ale až například po věci jako je zdravotní nebo důchodová reforma, kde samozřejmě předpokládáme, že tyto věci budeme spolu diskutovat a jsme dokonce na tom jednom ze svých předchozích jednání otázku důchodové reformy již společně s panem předsedou a jeho kolegy z vedení Českomoravské konfederace odborových svazů diskutovali a předpokládáme, že tady určitě tento dialog poběží i dál. Já samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že tento dialog povede k tomu, že nikdy se shodneme, někdy se neshodneme. Ale to není z mé strany žádný důvod i tam kde se neshodneme, tak abych tento dialog jakýmkoliv způsobem narušoval nebo oslaboval, Považuji za přirozené, že se představitelé vlády a představitele odborů někde shodnou a někde neshodnou a jak jsem řekl, tento dialog bude pokračovat i na bilaterální bázi a to nejenom v rámci tripartity. Já jsem rád, že jsme se dnes sešli, my jsme si i nastavení některé standardní komunikační mechanismy včetně toho, že se dlouhodobě jsme v telefonním spojení a jsme schopni se poměrně operativně, nejenom sejít, ale spojit například telefonicky. Takže tolik mé úvodní slovo a určitě pan předseda mě doplní. Prosím.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Děkuji, takhle to vypadá, že jsme měli krásné posezení, nicméně, ale jak pan premiér řekl, mým cílem bylo dnes dosáhnout určitého procesu a mantinelů, jak budeme projednávat všechny ty důležité věci o kterých tady byla řeč. Protože bych byl nerad, aby se na jedné straně mluvilo projednávání a na druhé straně to bylo bagatelizováno, byl jsem ujištěn, že tomu tak nebude, že i v současné době probíhá proces, který se týká zákoníku práce, že ještě i tento zákon proběhne standardním řízením, tedy že dojde k tomu, že dojde tento zákon do pracovních týmů tripartitních, protože tomu tak nebylo. My zítra máme konferenci k zákoníku práce, takže se k tomu dnes vyjadřovat nebudu a pokud se týká věcí, které byly nadhozeny, že nás čekají důležité reformy, tak se domníváme, že rozumná vláda bude určitě chtít naslouchat některým argumentům, které máme my k důchodové reformě a nebi i zdravotnickým, protože to jsou reformy, které se budou týkat každého občana této země a budou to nevratné kroky, které se připraví a tady si myslím, že je potřeba odhodit jakýkoliv idealismus a jít spíše pragmaticky po věci a číslech. Takže to je asi z mých úst vše, pokud jste někdo čekal, jakési konfliktní jednání, já jsem předem avizoval, že jsem chtěl dojednat určité mechanismy a to si myslím, že se povedlo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Prosím dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím tři otázky. Prosím, Česká televize.

ČT: Dokážete v tuto chvíli odhadnout, kde to bude skřípat?
Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já myslím, že z mediální prohlášení je představitelů vlády a koneckonců ze znalostí mých a názorů i znalosti názoru představitelů Českomoravské konfederace odborových svazů a z toho co oni řekli, určitě se, řečeno diplomaticky, shodneme v otázce zákoníku práce, ale to není důvod spolu nejednat, není to důvod spolu si vzájemně nevysvětlovat jim ty pozice a dokonce to ani není důvod nesnažit se některé ty věci, kde se neshodneme naleznout nějaké řešení, které by dejme tomu bylo zkousnutelné pro obě strany. Čili přestože tady máme rozdílné názory, tak určitě ten dialog jednání včetně připomínkového řízení a podobně bude pokračovat. Již déle je známo že se asi neshodneme ve všem, dejme tomu v otázce důchodové reformy, nicméně, tady opět musím říci, že my jsme se na toto téma již poměrně podrobně bavili, o konkrétních parametrech. Myslím si, že i představitelé odborů mohou potvrdit, že tam ta snaha naleznout nějaké řešení, které nebude aplaudováno odbory, ale bude možná zkousnutelné, takže ta snaha tady bude, což ale neznamená že se vždycky a pokaždé dohodneme. To považuji za přirozené.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Na to naváži, právě v té důchodové reformě z naší strany je možnost oslovit řadu ministrů, pokud budou mít zájem, protože jsem přesvědčen a já se jim omlouvám předem zač teď řeknu, že o důchodech toho zase tolik nevědí, ale já jim to nevyčítám. V současné vládě, že v důchodové reformě ví pan premiér a částečně pan ministr Kalousek, já se omlouvám za to slovo částečně, ale myslím si, že řada jiných ministrů je nepolíbená a že dostává informace jen z jedné strany a my chceme je také předat, aby se skutečně zamysleli nad tím, jak vážný zásah do této reformy by byl, kdyby se použila varianta, která je zatím ve hře. To je vše.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím Olga Málková Česká televize.

ČT: Já bych navázala na ten zákoník práce protože to je věc, která je nejaktuálnější, pan ministr Drábek ho rozpracovává tak rychle, aby ho v září mohla projednat vláda a pokud možno platil od prvního ledna, mohu se zeptat, nač ten spěch? A jestli jste v některých bodech, kde odbory mají konkrétní výhrady, třeba o délce smluv s omezenou pracovní dobou, jestli jste přišli k nějakým konkrétním bodům a dohodli jste se třeba na tom, že na tom se bude ještě pracovat? A v rámci čeho? Je to na tripartitě či až ve sněmovně?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu tím, že samozřejmě o zákoníku práce budeme jednat s představiteli odborů a to nejenom na půdě tripartity, ale na základě bilaterálních jednání mezi představiteli vlády a představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů. To za prvé, za druhé, platí samozřejmě to, že je možné s tou novelou zákoníku práce spěchat, protože ona v podstatě byla napsaná a je vytvořena v paragrafové znění od jara roku 2009, čili ten návrh který teď překládá pan ministr je v podstatě pouze zúžením toho návrhu, který byl již napsán a dokonce byl na jaře roku 2009 ještě před pádem vlády v připomínkovém řízení a přibývá tam jen jediná nová věc a to je otázka řetězení těch smluv na dobu určitou. Čili tady ta možnost, která vypadá jako spěch je pak dána tím, že ty věci jsou v podstatě zpracovány. Na druhé straně řeknu velmi otevřeně, že než obcházet některé standardní jednací procesy, které u pracovněprávní legislativy mají spočívat například v projednání tripartity a nejenom jako pléna, ale i pracovních skupin tak si dovedu představit, že by ta novela platila a klidně o několik týdnů později, první leden není žádný fetiš, za cenu většího projednání se sociálními partnery bych to viděl jako věc, která je naprosto odůvodnitelná. Navíc jako starý parlamentní praktik vím, že pro návrh, který je předložen do vlády v září, snad s výjimkou státního rozpočtu, kde jsou přesně dány termíny a kde státní rozpočet neschvaluje Senát, takže je spíše reálné očekávat, že kompletní legislativní procedura včetně projednání v Senátu, podpisu prezidenta a podobně je velmi komplikovaně stihnutelná do 31. prosince téhož roku. Čili i to mě vede k tomu, že dám přednost spíše pečlivějšímu projednávání než umělé rychlosti. Jakkoliv bych sám přivítal a určitě pro to uděláme co půjde, aby to platilo co nejdříve, klidně od prvního ledna příštího roku. My jsme konkrétní ustanovení paragrafů neřešili ani sekundu.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Já jenom to rozvinu, jak jste věděla, že tam tahle otázka padla? Protože to skutečně tam zaznělo i z mé strany, protože jsme také zpochybňoval tu rychlost, tak důležitého zákona, takže jsme se nakonec dohodli na tom co pan premiér řekl. A já si myslím, že je to dobře, aby to tím standardním procesem došlo. Abychom mohli ještě k některým věcem některé poznámky a připomínky říci, protože s některými věcmi nesouhlasím, ale to nech řešit teď na této konferenci či tomto briefingu. Zítra máte možnost.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Nevidím vaší další otázku.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Takže dámy a pánové děkujeme za pozornost a hezký den.