Přehled vedoucích Úřadu vlády

11. 8. 20109:25

Lubomír Poul

funkční období: 1.8.2010 - 24.7.2013

Osobní údaje:

Ing. Lubomír Poul se narodil 15. února 1965.

Vzdělání:
Profesionální praxe: