Tiskové zprávy

21. 7. 20109:54

Výsledky jednání vlády 21. července 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členům vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 7)

č.j. 758/10

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 8)

č.j. 759/10

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

4. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 9)

č.j. 760/10

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

5. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 11)

č.j. 761/10

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

6. Příprava žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU

č.j. 756/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Francii ve dnech 26. - 27. července 2010

č.j. 762/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky

č.j. 757/10

Předkládá: ministr financí

D. Různé