Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2. 7. 201014:42

Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Informace se týká roku 2009.

Dne 28. června 2010 byla vládě pro informaci předložena Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru.