Aktuálně

27. 4. 20109:30

Ministr Juraj Chmiel se 26.4. zúčastnil zasedání Rady pro obecné záležitosti

Ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel se 26. dubna 2010 zúčastnil zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Lucemburku. Ministr společně se stálou představitelkou ČR při EU Milenou Vicenovou představili českou pozici k chystané Evropské občanské iniciativě.

Evropskou občanskou iniciativu ČR vítá, nicméně je přesvědčena, že je především nejprve nutné vyřešit sporné otázky, kterou mohou být zásadní pro praktickou použitelnost iniciativy. ČR požaduje, aby tzv. předběžný přezkum iniciativ probíhal pouze jednou, a to na začátku celého procesu, nikoli až po nasbírání 300 000 podpisů. Zároveň by přezkum měl být založen pouze na kontrole z hlediska kompetencí. V tom by byl automaticky zahrnut i tzv. hodnotový přezkum, který má být podle současného návrhu Komise aplikován separátně. Kompetenční hledisko by mělo být dostatečné, protože v Unii je podle zakládajících smluv přípustné vydávání jen takových norem, které jsou v souladu s jejími hodnotami.

Další úskalí současného návrhu tkví v navrhovaném výpočtu minimálního množství podpisů z každé země. Tento počet má být pro každou zemi určen odlišným procentem. ČR naopak navrhuje, aby pro každý stát platilo stejné procento, např. 0,2 % tak, aby určitá společenská skupina (církev, strana, odbory atd.) měla v České republice stejnou šanci dosáhnout požadované hranice, jako srovnatelná skupina ve větších i menších členských státech. Snižování hranice pod 0,2% by zároveň ohrozilo požadavek, aby iniciativa umožnila „být slyšen“ pro relevantní názorové proudy ve společnosti.  

Kontakt:

eu-media@vlada.cz

Tiskové oddělení/Press Section

Tel.:+420 224 002 305

Email:

Kabinet ministra pro evropské záležitosti/Executive Office of the Minister for European Affairs

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic