Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

22. 4. 201013:44

Česko zahájilo debatu o hospodářské strategii Evropa 2020

E15 ze dne 22.4. 2010; Autor: Igor Záruba

V pražském Hrzánském paláci skončila před polednem schůzka představitelů státní zprávy a renomovaných odborníků ke strategii dalšího hospodářského směřování Evropské unie. Jednání za zavřenými dveřmi svolal ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.

„Probírali jsme prioritu dosažení 75procentní zaměstnanosti populace ve věku 20 až 64 let. Cesta k tomuto cíli vede přes prosperitu, která je daná konkurenceschopností dané ekonomiky,“ uvedl pro E15 náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, který se setkání zúčastnil. „Shodli jsme se na tom, že naplňování bruselských záměrů může přispět k reformám, které potřebujeme u nás doma,“ dodal.

S požadavkem, aby se nová vize Evropa 2020 - tedy představa, jak by měla unie vypadat z příštích deseti letech a na konci této etapy - nebyla dokumentem plným frází a zaměřila se konkrétní činy, přijela česká delegace do Bruselu loni v prosinci. Tehdy, na závěr švédského předsednictví, položila důraz na konkurenceschopnost členských ekonomik a Společenství jako celku.

Nyní se v tuzemsku otevírá debata na toto téma, do níž se zapojují resorty a příslušná odvětví. Tezemi nové úmluvy, která má navázat na končící Lisabonskou strategii zaměstnanosti a růstu, se budou následně zabývat vrcholné instituce EU.