Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

7. 4. 201013:24

Vedoucí Eurocenter se školili ohledně Lisabonské smlouvy

Praha, 7. dubna 2010 – Na Úřadu vlády dnes proběhlo pravidelné měsíční setkání zástupců Úřadu vlády s vedoucími třinácti regionálních Eurocenter, která tvoří páteř Integrovaného informačního systému o evropských záležitostech v krajských městech ČR. Setkání se zúčastnil i ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Hlavním cílem setkání bylo proškolení vedoucích Eurocenter ohledně implementace Lisabonské smlouvy. Detailně byly představeny změny týkající se jednotlivých institucí EU i nových postů, které smlouva zavádí, jako jsou Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku či Stálý předseda Evropské rady, způsoby rozhodování v Radě v prostředí Lisabonské smlouvy či vazby na národní parlamenty členských států. Nejrůznější aspekty implementace ozřejmili vedoucím Eurocenter experti Úřadu vlády JUDr. Lenka Pítrová, CSc., ředitelka Odboru koncepčního a institucionálního z Útvaru ministra pro evropské záležitosti, a její zástupce PhDr. Vojtěch Belling.

 „Eurocentra jsou důležitým komunikačním kanálem vlády s veřejností především v regionech, a je proto důležité, aby jejich zástupci měli jednotné informace z první ruky. Jedině tak budou moci zasvěceně a srozumitelně informovat veřejnost i o tak složitých tématech, jakým je implementace Lisabonské smlouvy,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.

„Na dnešním školení jsme se dozvěděli podrobné informace nejen o historii a průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy, ale i novinky, které implementace smlouvy konkrétně přináší a co budou pro Českou republiku znamenat, “ komentovala dnešní setkání jedna z účastnic, vedoucí Eurocentra Plzeň Jana Vítková.“Lisabonská smlouva  je v současnosti častým předmětem zájmu veřejnosti, a tak jsem uvítala možnost získat informace od expertů z nejpovolanějších, kteří se jí na Úřadu vlády věnují dlouhodobě a systematicky.“

V průběhu letošního roku došlo k významné reorganizaci a přesunu pracovišť Eurocenter z veřejných prostor do klasických kanceláří v poskytnutých prostorách krajského úřadu daného regionu, a to zdarma na základě smluv o spolupráci mezi Úřadem vlády ČR a jednotlivými kraji. Větší důraz je kladen na organizaci vzdělávacích akcí a přednášek pro školy. „Očekáváme, že díky těmto změnám, které jsme letos připravili, dojde ke zvýšení efektivity činnosti Eurocenter a prohloubení vzájemné spolupráce s  jednotlivými krajskými úřady. Zrušení klasických otevíracích hodin a zavedení možnosti individuálních konzultací nám více umožní zaměřit se na aktivní informování veřejnosti prostřednictvím seminářů a přednášek,“ řekl ministr Chmiel.

Pracovníci Eurocenter se v Praze setkávají jednou měsíčně na pravidelné poradě. Na ní řeší nejrůznější záležitosti týkající se chodu regionálních kanceláří a získávají také důležité aktuální informace o evropské agendě v ČR přímo z centra na Úřadu vlády ČR v Praze. Tato školení zvyšují profesionální přístup k veřejnosti a rozvíjí komunikační a prezentační dovednosti zaměstnanců. Eurocentra koordinuje odbor informování o evropských záležitostech při Úřadu vlády, jehož informační aktivity se letos zaměří na média, studenty a žáky a na tvůrce veřejného mínění z oblasti politiky, ekonomiky, školství, veřejné státní správy a samosprávy.

Evropská agenda se již stala pevnou součástí domácího politického, ekonomického a kulturního života, proniká téměř do všech oblastí činnosti vlády a dotýká se většiny aktivit současné české společnosti. Rozhodnutí na evropské úrovni výrazně ovlivňují podnikatelské prostředí, ale i sociální klima a společenskou atmosféru v České republice. Hlavním cílem odboru informování o evropských záležitostech je zkvalitnit služby poskytované veřejnosti nástroji tzv. Integrovaného informačního systému. Mezi ně patří  internetový portál Euroskop.cz, síť regionálních Eurocenter a bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200 (linka je provozována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj). Pro rok 2010 byly, na základě aktivit realizovaných v roce 2009, poptávky veřejnosti a na základě aktuálního dění a jeho sledování pomocí průzkumů veřejného mínění, stanoveny následující komunikační priority: Ekonomická obnova a mobilizace nových zdrojů ekonomického růstu; Energetika, klimatické změny a biodiverzita a Lisabonská smlouva.

Kontakt: Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:jelinkova.michaela@vlada.cz; tel.: +420 224 002 305; mobil: +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana