Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

11. 2. 20109:25

Veřejná zakázka - Monitoring evropské legislativy

Česká republika - Úřad vlády České republiky (dále jen zadavatel) Vás vyzývá k předložení nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 23.2.2010 ve 12:00 hod.