Ze zasedání Výboru

3. 11. 200913:51

Programové prohlášení Výboru pro sexuální menšiny

 

Práva LGBT menšin byla v minulosti často hrubě porušována; ve dvacátém století nejvíce nacistickou diktaturou, která plánovala vyřešit „problém homosexuality“ stejně definitivně jako v případě takzvané „židovské otázky“. I dnes jsou práva LGBT lidí systematicky pošlapávána vládami mnoha zemí. V zemích Evropské unie již k takovému hrubému bezpráví nedochází, avšak jak ukazují mj. rozsudky Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, tak ani v těchto zemích ještě není jejich dodržování úplnou samozřejmostí.

Výbor pro sexuální menšiny se věnuje především právům LGBT osob, tedy právům leseb (L), gayů (G), bisexuálních (B) a transgender osob (T). Jeho činnost nicméně nebude striktně omezena na tyto čtyři skupiny, nýbrž se bude podle potřeby zabývat i jinými lidmi s odlišnou sexuální orientací či genderovou identitou.

Výbor navazuje na činnost „Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin“, ustavené v roce 2007 u příležitosti Evropského roku rovných příležitostí. Pracovní skupina vypracovala dokument „Analýzu situace lesbické, gay, bisexuální a transgender minority“. Z analýzy, která popisuje stávající stav a zároveň navrhuje různá řešení, Výbor ve své činnosti programově vychází.

Sexuální orientace stejně jako genderová identita jsou něco více než pouhé projevy sexuality. Sexuální orientace nezasahuje do vlastního sebepojetí jednotlivce, jeho mezilidských vztahů a otevírá možnosti příslušnosti k určité komunitě. Sexuální orientace a genderová identita tak vstupují mnohem hlouběji do identity a sociálního života jedince než pouhé odlišnosti v sexuálních preferencích. Výbor se tedy nevěnuje sexualitě, ale právům a postavení těchto svébytných menšin s vlastními kulturními a především sociálními specifiky.

Cílem Výboru je především působit proti diskriminaci LGBT lidí ve všech oblastech života, zejména pak na pracovním trhu, v sociálních službách, školství, zdravotnictví a v oblasti rodinného života. Vedle otevřené diskriminace se LGBT lidé často setkávají s nepochopením vyplývajícím z neinformovanosti jejich okolí. Osvěta je proto rovněž jedním ze základních úkolů Výboru. Výbor usiluje o zlepšení postavení LGBT lidí v České republice na poli právním i sociálním, přičemž hájí zájmy jak početných komunit gayů a leseb, tak i komunit menších, jejichž problémy jsou ve společnosti mnohdy přehlíženy. Výbor rovněž monitoruje narůstající extrémistické aktivity zaměřené proti LGBT menšinám, které představují vážnou hrozbou nejen pro tuto menšinu, ale pro celou demokratickou společnost.

Výbor je platformou pro komunikaci a spolupráci vlády s občanskou společností. Výbor reprezentuje pestrou občanskou společnost a různé proudy LGBT menšin. Bude reagovat na aktuální dění v oblasti právní, politické i sociální.

Přijato v Praze dne 3. listopadu 2009.