Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

6. 1. 20109:44

Veřejná zakázka - Restaurování gobelínu Judita a Holofernes ze sbírek Úřadu vlády ČR

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky - Restaurování gobelínu Judita a Holofernes ze sbírek Úřadu vlády ČR. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 29.1.2010 v 09:00 hod.