Záznamy z jednání

7. 12. 200916:10

Záznam ze schůze BRS konané dne 2. prosince 2009

(usnesení č. 36)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jan Fischer, CSc. (dále jen „předseda BRS“). 

1.Vakcinační strategie pro očkování zdravotně stigmatizovaných dětí ve věku 10 – 17 let vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice. Dodatek č. 1) k usnesení vlády ze dne 19. 11. 2009 č. 1413 o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice

 

BRS projednala materiál předloženýministryní zdravotnictví a přijala 

u s n e s e n í    č. 36.