Očekáváné události

30. 11. 200912:21

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod

Členové vlády v pondělí 30. listopadu od 9 hodin projednají mimo jiné:

- poslanecký návrh na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele

- poslanecký návrh novely trestního zákoníku

- Analýzu a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy

- návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

- Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2008

- podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k využívání kamerových a dalších sledovacích systémů

- návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010

- návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii

- návrh Statutu Technologické agentury České republiky

- návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

- návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2010 – 2016

- Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky

Kompletní program je k dispozici na: www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz