Aktuálně

27. 11. 200911:57

Prohlášení ministra Štefana Füleho k rozdělení portfolií v Evropské komisi

„Oblast rozšíření patřila mezi ty, o které  Česká republika usilovala, a jsem proto velmi rád, že se podařilo toto portfolio získat. Česká republika má nedávnou zkušenost se vstupem do Evropské unie a  během předsednictví si získala respekt u zemí, které o integraci usilují.  Je pozitivní, že součástí portfolia bude i politika sousedství, jejichž hlavním cílem je rozšíření zóny stability a prosperity.

Proces rozšíření je bezesporu jedním z jejích  největších úspěchů,  jeho pokračování je zároveň ale i jednou z nejzásadnějších výzev, před kterými Evropská unie v současnosti stojí.  Jsem proto připraven úzce spolupracovat nejen s předsedou Evropské komise J. M. Barossem, ale také Vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Komise Catherine Ashton, jejichž podpora je pro toto portfolio klíčová.

Úlohou  komisaře není výhradně práce na konkrétním portfoliu, ale také sdílená zodpovědnost za činnost celé Evropské komise, kterou považuji za neméně důležitou. V rámci své práce jsem připraven klást důraz nejen na  spolupráci uvnitř Komise, ale také směrem k jejím hlavním partnerům, především pak Evropskému parlamentu.“

Kontakt: Marie Faturová, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana