Tiskové konference

23. 11. 200916:29

Tisková konference po zasedání vlády, 23. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády, která měla bohatý program. Proto to velké zpoždění, hlavně ještě bohatší diskuse. Vítám tady pana premiéra Jana Fischera, ministryni spravedlnosti, ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra a ministra obrany a pana ministra pro lidská práva. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobré odpoledne, vláda dneska na svém programu měla několik kontrolních závěrů NKÚ, které se týkaly řady resortů, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství. Nálezy nebyly nikterak dramatické. S reakcí resortů, jak je ministři prezentovali a s nápravnými opatřeními, která byla buď přijímána buď v průběhu samotných kontrolních akcí, nebo budou přijímána dodatečně. Pro ně měl prezident NKÚ pochopení. Takže jsme u těch akcí nezaznamenali nějaký významný problém či nekonzistenci mezi postojem NKÚ, tedy závěry kontrolní akce a přístupem jednotlivých resortních ministrů. Zařadili jsme na program schůze dva spíše informativní materiály, informace o projektu Voják 21. století a informace o projektu pořízení lehkých obrněných vozidel, to je z huti pana ministra obrany, pana vicepremiéra Bartáka, čili případně, bude-li zájem, může vám ty projekty oba přiblížit. Potom další koš materiálů byly poslanecké návrhy, zákonů či novel zákonů. Byly tam tři příběhy, tři návrhy, které jsou v kontradikci s již přijatým balíčkem, respektive, žádají změnu zákona, kterým byl balíček přijat. Žádný div, vláda k nim vyjádřila negativní stanovisko. Pak tam byl jeden návrh, poslanecká iniciativy, průřezově jdoucí spektrem, která měla omezit přístup k látkám, či lépe evidovat přístup k látkám, které vedou potenciálně k výrobě pervitinu. Čili efedrin a pseudoefedrin obsažený v některých lécích. Tam vláda přijala stanovisko neutrální, vytkla tomu dokumentu některé nedostatky s tím, že připraví sama do 14 dnů, přijde s vlastním komplexním návrhem, který pojedná tu materii šťastnějším způsobem, aniž by snižoval komfort pacientů, kterým jsou předepsány některé léky obsahující efedrin a pseudoefedrin, kteří by podle toho poslaneckého návrhu by si museli chodit pro recepty a podobně. Čili ta vládní iniciativa bude spočívat v tom, že se vrátíme k myšlence podobné evidence, kterou vedl SUKL, ale postavíme jí z hlavy na nohy, dáme jí pořádnou zákonnou oporu, aby Úřad na ochranu osobních údajů neshledal prostě problémy v tom datovém úložišti. Tam si myslím, že to východisko najdeme, ale jinak vláda vítá veškeré iniciativy, které vedou k tomu, abychom problematice konzumace drog, jejich produkce, uměli čelit.

Pan ministr Kocáb předložil dva významné dokumenty, zprávu o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi. My jsme tu jeho zprávu schválili a předložil vládě podnět ke sterilizacím žen v ČR provedeným v rozporu s právem. On o tom ještě bude hovořit. Já bych jen za vládu konstatoval, že součástí toho usnesení je explicitní vyslovení politování za pochybení, kterých v individuálních případech došlo a vláda je považuje za velmi významné selhání. Návrh statutu Rady pro výzkum a vývoj a inovace jsme odložili do 14 dnů, ne z nějak velkých podstatných důvodů, ale potřebuji ještě dotáhnout, aby byl v souladu s příslušným zákonem. Vláda se shodla na potřebě zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o geologických pracích, zákon o ochraně využití nerostného bohatství a tzv. horní zákon. O tom je tu připraven pohovořit pan ministr Tošovský. Ten důvod je jednoduchý, ten zákon prostě už sedmkrát se nedostal, nenašel takovou oporu v Paramentu, aby se vůbec dostal na pořad jednání. Váda dala jasně najevo, že zákony, které jsou ve sněmovně neprůchodné a budou neprůchodné, tak je v našem mandátu, nebude tlačit na jejich projednání. To je jasná indikace, proto ten návrh bereme zpět. To je z mé strany na úvod vše. Jsme připraven odpovědět na vaše otázky a myslím si, že by bylo dobré, kdyby teď pan ministr Kocáb se dotkl té své problematiky.

 

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Dobře, děkuji. Pan premiér to nejdůležitější řekl, že po dlouhé době končí stigma či problém, který jsme měli na základě důsledků sterilizace žen provedených v rozporu s právem, zejména v období minulého režimu. ČR za toto byla dlouhodobě kritizována, jednat tedy výbory OSN, ale i výbory evropskými, například Výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. V minulosti se velmi zásadně tímto podnětem zabýval pan ombudsman, který je zde přítomen a šetřil až 80 stížností a rozvířil veřejnou debatu. Nicméně vláda k tomuto tématu mlčela. Jsme rád, že naše vláda, vláda pana premiéra Fischera, konečně se zcela jasně, konkrétně a kategoricky vyjádřila. Bylo by nejlepší, kdybych přečetl odstavec II našeho usnesení vládního. Vláda vyslovuje politování nad zjištěnými individuálními pochybeními při provádění sterilizací v rozporu se směrnicí ministerstva zdravotnictví o provádění sterilizace ze dne 17. 12. 1971. To usnesení je delší, ukládá ministryni zdravotnictví, aby předložila vládě informace o plnění opatření navržených poradním sborem ministryně zdravotnictví v otázce protiprávních sterilizací, zařadila otázku sterilizací do programu odborného fóra pro tvorbu standardu péče a koncentraci vybrané vysoce specializované péče a oslovila přímo řízené organizace, prostřednictví krajských úřadů zdravotnická zařízení v ČR, která poskytují péči v oboru gynekologie, porodnictví s cílem ověření dodržování právních předpisů při provádění sterilizací. Myslím, že není potřeba k tomuto nic dodávat. Vládní usnesení je vyčerpávající a jsme za to vděčen a velmi děkuji vládě a panu premiérovi za podporu a samozřejmě panu ombudsmanovi, který je takovým tím prvním autorem šetření. Dále už jen velice krátce. Vláda vzala na vědomí situační analýzu v Chomutově, seznámila se se zprávou o situaci a pověřila mne a můj úřad do příslušných koncepčních materiálů, zejména Strategie boje proti sociálnímu vyloučení zapracovat závěry z této zprávy. To je velmi důležité, nakonec před několika měsíci toho byl plný tisk, dnešním dnem se tato kapitola do určité míry uzavírá. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Díky.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud pan tiskový mluvčí dovolí, já bych to domoderoval. Myslím, že dáme příležitost, abyste se mohli zeptat, otázky, abychom ty introdukce minimalizovali časově.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Přesně tak, prosím, vaše dotazy. Česká televize, prosím.

 

ČT: Otázka na pana premiéra k tomuto tématu. Problém sterilizace je dlouhodobý. Co vás vedlo k tomu, že se právě tato vláda rozhodla vyslovit nějaký závěr na této úrovni k tomuto problému?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda má ministra pro lidská práva, který to má v agendě velmi naléhavě a dlouhodobě. Já jsem neshledal důvod, proč by se tím tato vláda neměla zabývat,. Myslím si, že právě tato vláda bez jakýchkoliv politických konotací, nechceme na tom nic vydělat, my to vidíme jako problém ke kterému je potřeba zaujmout stanovisko. To jsme dneska učinili a já děkuji panu ministru Kocábovi, že to dotáhnul tak daleko, že jsme dneska byli schopni se k tomu vrátit a přijmout výrazné usnesení, jaké jsme přijali.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, chce k tomu pan ministr ještě něco doplnit?

 

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Já, abych nezdržoval tuto vládní tiskovku, tak bych chtěl upozornit, že ještě krátce budeme mít takovou malou tiskovku jen k tomuto bodu jako ministra pro lidská práva, takže směřujete prosím vaše dotazy eventuálně na pana premiéra, já jsme ochoten promluvit později.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, televize Nova.

 

Televize Nova: Já se omlouvám, ale když jsou umožněny dotazy k tomu tématu, myslel jsme to na pana ministra, ale tak zkusím to, třeba mi odpovíte. Mohl byste stručně říci, co bylo v té zprávě k Chomutovu? Stručnou charakteristiku toho, jaké byly hlavní body a pak ve stručnosti říci, jaká opatření byla přijata, aby se ty sterilizace nezákonné už neděli. Děkuji.

 

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Já bych vás opravdu poprosil, že bychom to nechali na tu tiskovku, co bude za okamžik, máme tu pana ombudsmana, celou řadu odborníků a můžeme to probrat. Myslím, že takto obsáhlá záležitost nelez být popsána několika slovy.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím.

 

ČTK: Podpořila vláda plán ministerstva dopravy na nalití 2 miliard do Správy železniční a dopravní cesty? Myslím, že bod číslo 18.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano to bylo bez rozpravy a všechny materiály bez rozpravy byly přijaty dle navržených usnesení.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já pak pro vás mám ještě sdělení ministerstva dopravy k tomuto bodu, protože tím se skutečně vláda zabývala jen v bodě bez rozpravy, vzala to na vědomí a schválila. Děkuji. Další otázka, prosím. ČTK ještě jednou.

 

ČTK: Schválila vláda novou úpravu sazby minimální mzdy pro zaměstnance pobírající současně invalidní důchod? A nemocenskou?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano. Ano.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka, Právo.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Takhle. Dobře, já jenom, to nařízení vlády o kterém vy mluvíte, tak to co navrhoval pan ministr Šimerka, abychom si rozuměli, to byly všechno terminologické a technické úpravy, my jsme nevyhověli, tma byl jediný rozpor a to byl s ČMKOS, abychom navýšili sazby. Abychom odsud neodcházeli se zkreslenou informací. My jsme k úpravě sazeb nepřistoupili, protože bychom tím pádem vyvrátili balíček. Nebyli jsme schopni vyhovět požadavku na změnu sazeb. Ta úprava je technická, terminologická a tak dále,. Nic víc. Nešlo o úpravu či změny sazeb.

 

Právo: Pane premiére, chtěl jsem se zeptat, pan Rath dnes ráno na tiskové konferenci kritizoval fakt, že Středočeské a i jiné nemocnice dostali zásilku léku tamiflu, jehož exspirace má být v prosinci a tak jsme se chtěl zeptat, mohl-li byste se k tomu vyjádřit? Do kdy je tedy jeho použitelnost? A jak to ministerstvo zdravotnictví myslelo, protože on tvrdil, že nikdo z nemocnic o tom nebyl informován z nemocnic. Druhý dotaz na pana ministra Bartáka, jestli by mohl něco říci blíže k vyšetřování zranění českého vojáka v Kosovu, jestli šlo o nešťastnou náhodu či o úmysl. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já k tomu mám jedno sdělení. Bohužel, právě v tuto chvíli podle mých informací na ministerstvu zdravotnictví běží mimořádná tisková konference. Předpokládám, že i vaše redakce o ní vědí a té tiskovky by se měl kromě náměstka paní ministryně zúčastní také hlavní hygienik a ředitel SUKL. To je ta správná adresa pro vaše otázky.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Hodně se toho odehrálo během jednoho dopoledne. ČSSD měla tiskovku, my měli vládu. Ono se toho odehrává na různých souřadnicích tohoto města, dát to dohromady není úplně jednoduché. Jinak vím, že pan hejtman Rath se na mne obrací i písemně, to se jedná o státní financování vakcinačních center, já to ještě nečetl, až to přečtu, tak odpovím a budete znát i tu moji reakci. Kdyby na to byl dotaz, tak předesílám, že je to v takovémto modulu.

 

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Incident v Kosovu byl podle všeho, vyšetřování Vojenskou policií probíhá, podle prvních poznatků šlo skutečně o nešťastnou náhodu. Byť způsobenou druhým příslušníkem kontingentu. V současné době se již vrátil tým generálního štábu, který dnes do Kosova letěl, po konzultaci se mnou, zástupce náčelníka Generálního štábu, generál Prokš zprostil funkce velitele kontingentu v Kosovu, protože se jednalo o opakovaný incident, opakované pochybění. Pravděpodobně i ve velitelské struktury a ten voják, který incident způsobil, byl též repatriován domů a byl dočasně zproštěn výkonu funkce. Postřelený voják je v nemocnici na americké základně a je v současné době mimo ohrožení života.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Tady už vidím jednu odkrvenou ruku.

 

Magazín Greenpeace: Já mám dvě otázky na pana ministra průmyslu, které se týkají toho dnešního stažení novely horního zákona. Vy jste ještě před měsícem v týdeníku Euro prohlásil, že do toho procesu projednávání ve sněmovně nehodláte nějak ingerovat, že to necháte běžet a že je na poslancích, jak s tím návrhem naloží. Jestli chcete, mohu vám to citovat. Chtěl jsem se zeptat, co se za ten měsíc změnilo, že najednou jste dnes vy ve vládě navrhl stažení materiálu, který mimochodem v té předchozí vládě předkládalo ministerstvo životního prostředí? Děkuji.

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Já odpovím. Dvě důležité věci. První věc, ten návrh zákona již sedmkrát byl stažen z programu sněmovny. Jak říkal pan premiér, my jsme se jako vláda již vyjádřili k tomu, že nebudeme předkládat, případně stáhneme zákony, které nemají příliš velkou šanci na úspěch. Těch 7 stažení hovoří samo za sebe. Druhá věc, není to jen zákon horní, je to dohromady 4 zákony z pera ministerstva životního prostředí o tom nediskutuji, nicméně horní zákon je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Třetí věc, která je nesmírně důležitá je, že my jsme předložili aktualizaci státní energetické koncepce a náš postup je nejdříve mějme koncepci, kterou máme, my jí aktualizujeme, a následně k ní dělejme zákonná ustanovení. Obráceně je to protismyslné. To byl ten důvod, proč jsme navrhli stažení tohoto návrhu. S tím, že ty věci, které jsou na tyto zákony v gesci ministerstva životního prostředí, nechť předloží jako samostatné body a horní zákon, tu novelu my podle schválené koncepce předložíme do jednoho roku.

 

Magazín Greenpeace: Děkuji za odpověď, mám ještě jednu otázku, která se týká státní energetické koncepce. Pan premiér, když předkládal program vlády ve sněmovně, sliboval, že proběhne široká veřejná debata. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem ministerstvo průmyslu umožní veřejnosti, aby se k tomu materiálu vyjádřila, jestli je nějaká lhůta v které se veřejnost může vyjádřit, jakým způsobem tak mohou učinit?

 

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Já už jsem vám osobně na to odpovídal. Klíďopíďo se obraťte na mne. U mne jsou vždy dveře otevřeny, jsme ochoten s kýmkoliv jednat. Na půdě ministerstva, samozřejmě, najděte si tam čas v mém kalendáři. Na žádné střeše ani žádném chodníku s nikým jednat nebudu. Pošlete mi to klidně veřejně, pošlete mi to mailem i někteří zástupci veřejnosti mi takové dopisy a připomínky posílají, připojte se k nim jako všichni ostatní.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já si myslím, že ta veřejná debata už běží. Já těch dopisů dostávám také celou řadu, většinou plných obav zda prolomíme těžební limity. My o tom rozhodovat nebudeme, nevidím důvod, aby se o tom nediskutovalo, od toho je diskuse. Proto tu je, v podstatě už běží. A je to dobře.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě nějaký dotaz?

 

ČT: Já bych se chtěla zeptat k té novelizaci horního zákona pana premiéra. Jedním z bodů bylo omezení předkupního práva na státní pozemky pro těžební společnosti v dobývací prostoru. To byl jeden z bodů té plánované novelizace. Jsou obce, které se cítí velmi omezeny tímto předkupním právem. Já vím, že jste jednal i nedávno se starosty těchto obcí, zajímalo by mne, jestli budete tento problém řešit nějak nezávisle na té novelizaci.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že to bude jedna z věcí, která poběží v rámci té diskuse o energetické koncepci, to je tím bezprostředně vyvoláno a spíš mimo ten horní zákon. Nechci opakovat, proč ten zákon navrhl ministr průmyslu stáhnout ze sněmovny.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě jednou ČTK.

 

ČTK: Já bych měl dva dotazy. První se týká toho incidentu v Kosovu. Do republiky byli staženi dva nadřízení toho vojáka, který střílel, čili celkem tři velitelé z toho kontingentu nebo jen nejvyšší velitel na místě? Druhá věc se týká mého oblíbeného tématu, v Bruselu by zítra měli padnout složení komise s portfolii, jestli už je jasno, co bude dělat pan Fule a zda byste se mohl podělit? Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Není to ještě jasné, jestli to rozhodnutí padne zítra. I když šéf komise to rozhodnutí nechce příliš odkládat. Informoval nás na té mimořádné radě, že až bude mít nominace ze všech zemí, bude záhy připraven rozhodnout o portfoliu a sdělit to, zatím tak neučinil, to je jeho kompetence. Nemohu nic předjímat, akorát snad to, že jednání o českém portfoliu běží aktivně a nejsou ze strany Barrosovi či komise nějaké zábrany, ale výsledek, na ten počkejme.

 

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Z Kosova se vrátil nejen velitel ale i přímý nadřízený, ale nedomnívám se, že je to nějak podstatné, důležité je to řešení strukturální a rozhodl se takto Generální štáb, na jeho návrh byli tito aktéři dopraveni do ČR.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, tak ještě poslední dotaz, Právo.

 

Právo: Pane premiére, ještě bych se potřeboval zeptat z resortu zdravotnictví, jak dopadlo jednání o obnovení nemocenské v prvních třech dnech?

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o první tři dny, narážíte na jeden z poslaneckých návrhů o kterých jsem hovořil. Se všemi těmi návrhy, které jsou jakýmsi vloupáním se do balíčku vláda vyslovila negativní stanovisko, včetně tohoto. Svou reakci a přístup svých vládních kolegů považuji za vysoce týmovou a velmi loajální.

 

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Jen jestli mohu jednu větu k tomuto dotazu, bodu tři jednání vlády. Byl to jediný poslanecký návrh, který se týkal rozpočtu až na rok 2011, měl by rozpočtový dopad na rok 2011. nicméně vláda dospěla k závěru že i tento rok bude finančně velmi obtížný a že v tom případ nebude rozhodovat za budoucí vládu a v souladu s předchozími kroky a úsporným balíčkem se rozhodla připojit negativní stanovisko k tomuto návrhu.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Koneckonců, nejde o to, co vláda předložila sněmovně. To není jen rozpočet na příští rok, ale rozpočtový výhled na roky následující, 2011 a 2012. tam by to ty roky poškodilo, to byla ta logika věci a reakce vlády.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za účast na této tiskovce, děkuji panu premiérovi, členům jeho kabinetu a slovo za chvilinku předáme kolegyni Lejle Abbasové a Michaelu Kocábovi, který naváže, Děkuji vám, přeji hezký den.