Očekáváné události

23. 11. 200913:30

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 23. listopadu od 9 hodin projednají mimo jiné:


- návrh novely nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

- poslanecký návrh novely zákoníku práce

- poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

- poslanecký návrh novely zákona o návykových látkách - Zprávu o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi

- podnět ministra pro lidská práva ke sterilizacím žen v ČR provedeným v rozporu s právem - návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz