Aktuálně

30. 10. 200913:30

Vyjádření premiéra Jana Fischera ke schválení výjimky z Listiny základních práv EU

Schválení výjimky z Listiny základních práv EU je důležitý krok k ratifikaci Lisabonské smlouvy v ČR.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud bude pozitivní i rozhodnutí Ústavního soudu, který má o podání senátorů znovu jednat už v úterý 3. listopadu, nebude už nic bránit úspěšnému završení ratifikačního procesu v České republice.

Jak jsem již několikrát v minulosti zmínil, věřím, že časový rámec pro dokončení ratifikace se pohybuje v řádu nejvýše několika málo týdnů, a Lisabonská smlouva tak vstoupí v platnost do koce tohoto roku.


Jan Fischer, předseda vlády ČR