Očekáváné události

19. 10. 20099:00

Schůze vlády ČR, TK: 13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 19. října od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o daních z příjmů, o rozpočtových pravidlech

- návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

- poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dočasným snížením příspěvků politickým stranám a hnutím

- zprávu o připravenosti ČR na možnou další plynovou krizi

- realizační plán Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 - 2013

- program podpory filmového průmyslu

- návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu

- návrh na zpětvzetí vládního návrhu novely trestního řádu

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz