Aktuálně

8. 10. 200911:24

Premiér Fischer se dnes nezúčastnil kulatého stolu o financování vědy

Své důvody sdělil předsedovi Akademie věd ČR v dopise:

Vážený pane předsedo,

problému reformy financování české vědy, jak dobře víte, věnuji osobně velkou pozornost. Opakovaně jsem se zúčastnil jednání, která za normální situace patří výhradně do gesce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a řady setkání se zástupci vědecké obce i s Vámi osobně. Jasně jsem při těchto jednáních deklaroval, že vláda je připravena nejen k diskusi, ale na základě výsledků našeho společného jednání provede i některé změny, a to včetně systému práce Rady vlády pro vědu a výzkum, případné personální změny nevyjímaje. Vláda navíc již uvolnila dalších 560 miliónů korun (nad rámec původních rozpočtových návrhů) pro financování Akademie věd ČR v roce 2010. Také se shodla na možnosti stabilizovat financování Akademie věd ČR a jejích ústavů v letech 2011-2012 za podmínky, že dojde k transformaci.

Víckrát jsem zdůraznil, a to i veřejně, že cestou k nalezení řešení nejsou demonstrace a vydírání vlády. S vládou i se mnou osobně je možné věcně jednat za jednacím stolem a hledat řešení, nebo lze demonstrovat a křičet, že vláda „vraždí českou vědu“. Každopádně není možné činit oboje současně. Přesto se o takovouto kvadraturu kruhu část vědecké obce zaštiťující se i Vaším jménem opakovaně pokouší na demonstracích a různých nátlakových akcích.

Za stávající situace, kdy jsou nutnými úsporami ve státním rozpočtu tvrdě postiženy v podstatě všechny profesní a sociální skupiny v zemi, považuji za nezbytné dbát velmi přísně na rovný přístup vlády, a předsedy vlády zvláště, ke všem sociálním skupinám a vrstvám společnosti. Důrazně Vás proto žádám, abyste se jako představitel vědecké obce a Akademie věd ČR od nátlakových akcí distancoval a pomohl tak obnovit elementární důvěru, která je podmínkou pro skutečná jednání, která mají přinést všestranně užitečné výsledky.

V úctě


Ing. Jan Fischer, CSc.

předseda vlády České republiky

Vážený pan

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

předseda

Akademie věd ČR

Národní 3

117 20 Praha 1