Aktuálně

6. 10. 200912:56

Program Zelená úsporám: ke schválení připraveny žádosti za 50 milionů korun

V pátek 2. 10. 2009 ministr životního prostředí Ladislav Miko podepsal hromadné Rozhodnutí o poskytnutí podpory pro 107 žádostí.

Tito žadatelé obdrží vyrozumění o poskytnutí podpory (takzvaný dotační příslib) - v případě podání žádosti před realizací, nebo přímo smlouvu o poskytnutí podpory.

Dalších více než tisíc žádostí je rozpracovaných na krajských pracovištích SFŽP a bankách. Zpracované dokumenty poté formálně schvaluje Rada Státního fondu životního prostředí (Rada fondu) a kupci emisních kreditů.

Dalších přibližně 400 žádostí bude připraveno pro schvalování na následující Radě fondu, která se bude konat nejpozději na začátku listopadu.

Tyto žádosti, včetně již schválených, představují objem zhruba 50 milionů Kč.

Více informací na internetových stránkách Zelená úsporám