Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

22. 6. 200412:25

Rozbor financování nestátních neziskových organizací

z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003