Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

10. 10. 200812:14

Veřejná zakázka malého rozsahu "Poskytování právních služeb"

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky . Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiložených souborech. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 21.10.2008 v 10.00:00