Aktuálně

22. 9. 200914:10

Vláda odsouhlasila snížení platů ústavním činitelům

V souvislosti s mimořádnými úspornými opatřeními na rok 2010 vláda ČR schválila samostatný návrh na snížení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců o čtyři procenta.

Tento postup je v logice snižování mzdových výdajů ve sféře veřejného rozpočtu.

Návrh zákona vláda odeslala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby mohl být projednán současně s úsporným balíčkem ministra financí.

Roman Prorok, mluvčí vlády ČR