Aktuálně

21. 8. 200913:51

Premiér uctil památku obětí 21. srpna roku 1968

V dnešních dopoledních hodinách se u budovy Českého rozhlasu v Praze konal pietní akt k 41. výročí srpnové okupace.

Předseda vlády přednesl při této příležitosti krátký projev, ve kterém vyzdvihl význam Československého rozhlasu v době okupace roku 1968 a vzdal čest památce těch, kteří před jeho budovou neváhali položit vlastní život.

„Od ranních hodin sem přicházeli lidé a nevěřili nebo nechtěli věřit tomu, co se té noci ze 20. na 21. srpna osmašedesátého roku vlastně stalo. Přišli sem proto, že předtím doma naslouchali dobře známým hlasům a slyšeli zde slova naděje a povzbuzení“, řekl Jan Fischer.

Premiér v projevu neopominul upozornit na potřebu tyto kritické události stále připomínat, přinášet o nich svědectví mladé, nastupující generaci.

„Konfrontujme tyto události se svými dalšími osudy a hledejme v nich dobré poučení“, uzavřel předseda vlády svůj projev.