Záznamy z jednání

1. 6. 200412:21

Záznam z 18. schůze BRS konané dne 25. 5. 2004

(přijata usnesení č. 114 - 124)

Z á z n a mze 18. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 25. května 2004

(18. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla. V úvodu předseda BRS přivítal prezidenta republiky V. Klause, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR L. Zaorálka a místopředsedu Senátu Parlamentu ČR L. Svobodu.


  1. Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v roce 2004 – agenda a pozice České republiky

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 114.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


  1. Vojenská strategie České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 115.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


  1. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a v závěru projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


4. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002)

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 116.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


5. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2003

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 117.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


  1. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 118.


7. Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a v závěru projednávání tohoto bodu p ř e r u š i l a.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


8. Informace podle bodu II/4 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 119.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


9. Informace podle bodu II/3 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 120/D.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


10. Další postup při řešení problematiky zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 121.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


11. Zajištění bezpečnostních opatření v České republice v návaznosti na teroristický útok v Madridu dne 11. března 2004

Materiál byl stažen z programu.


12. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala


u s n e s e n í č. 122.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


13. Informace o dokončení výstavby radiokomunikačního systému složek integrovaného záchranného systému (systém PEGAS)

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 123.


Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.


14. Různé.

  1. Analýza stavu zabezpečení ZÚ ČR s důrazem na ochranu osob a majetku

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 124.


Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.


Pro informaci:


1. Informace o pořádání zahajovací Plánovací konference ke cvičení CMX 2005 v Praze.