Aktuálně

18. 8. 20099:44

Na cestě ke zjednodušení služeb veřejné správy

Vláda včera na svém zasedání schválila postup pro zabezpečení financování základních registrů.

Čtyři základní registry (registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, registr práv a povinností) zavádí tzv. „zákon o základních registrech“, který v únoru 2009 schválili poslanci a účinnosti má nabýt 1. července 2010.

V těchto základních registrech budou bezpečně uložena data, která nesou informace o nás všech. Data budou sdílena úředníky, kteří k tomu mají oprávnění. Budou v nich uloženy vždy aktuální. Dojde tak k odstranění roztříštěnosti velkého množství databází, které v současné době spravuje každá instituce samostatně, a data v nich jsou často chybná.

Občanům odpadne opakované předkládání dokumentů. Zavedení základních registrů bude završení strategie eGovernmentu v České republice, kdy přestaneme obíhat úřady a obíhat začnou pouze data.


Vzhledem k tomu, že projekt základních registrů je plně v souladu s předcházejícími usneseními vlády ČR týkajících se strategických plánů vlády v oblasti Smart Administration, je možné tento projekt realizovat za použití prostředků ze strukturálních fondů EU, a to konkrétně Integrovaného operačního programu (IOP).

Více informací o eGovernmentu naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra.