Očekáváné události

17. 8. 200910:00

Schůze vlády ČR, TK ve 14.30 hod.

Členové vlády na své schůzi v pondělí 17. srpna od 10 hodin projednají mimo jiné:

- Strategii obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

- návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009

- návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

- poslanecký návrh novely zákona o veřejných zakázkách

- finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

- postup při zabezpečení financování základních registrů

- návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR

- návrh na čerpání zůstatku zvláštního účtu Ministerstva pro místní rozvoj na účelné humanitární projekty navržené Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí

- návrh na jmenování profesorů

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


9.55 hod. – fototermín

14.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz