Aktuálně

4. 8. 20099:58

Povodně napáchaly v zemědělství škody za dvě stě milionů korun

Nejvíce zasaženým krajem jsou jižní Čechy, kde se škody vyšplhaly na 111,5 milionů korun.

U polních plodin ztráty dosáhnou v rámci celé ČR 107,5 milionů korun.


Ministr zemědělství Jakub Šebesta bude usilovat o získání kompenzací povodňových škod pro postižené zemědělce. O jejich případné výši musí rozhodnout vláda.

„Jako ministr zemědělství soucítím s poškozenými hospodáři, kteří byli zasaženi letošními bleskovými povodněmi, a budu v co možná nejkratší době usilovat o to, aby vláda vyčlenila adekvátní finanční prostředky na kompenzaci povodňových škod,“ zdůraznil ministr Šebesta.


V rámci povodňových škod na polních plodinách utrpěly nejvíce obilniny a olejniny, kdy výše škod činí 45,9 mil. Kč, resp. 40,6 mil Kč. Nejpostiženějším regionem u obilnin je zmiňovaný Jihočeský a Ústecký kraj, u olejnin pak Jihočeský a Olomoucký kraj. Povodně celkem zničily 4928 ha a poškodily 4149 ha zemědělské půdy.


Poměrně rozsáhlé ztráty povodně přinesly rybářům, škoda se vyšplhala na 66,4 mil Kč, rybáři přišli o 24,5 mil. kusů ryb, došlo k poškození 95 rybníků. Zemědělci utrpěli také újmu na svých zásobách především krmiva, škoda dosáhla 12,2 mil. Kč. V lesním hospodářství došlo ke ztrátám zejména na sazenicích stromů a to ve výši 7,3 mil. Kč. Přes pět miliónů bude stát zemědělce obnova strojů a staveb. Povodně vzaly život 2164 zvířatům a ztráta byla vyčíslena na 588 tisíc Kč.


Mapování povodňových škod realizovaly pro ministerstvo zemědělství Agentury pro zemědělství a venkov, které tyto informace získávaly od evidovaných zemědělců.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství