Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

27. 7. 200911:45

Usnesení vlády ČR ze dne 13. července 2009 č. 885

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010

Vláda svým usnesením ze dne 13. července 2009 č. 885 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010 a vzala na vědomí Informaci o poskytování dotací na projekty nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu.